CO NABÍZÍME

 ZÁJMOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

 • zveme Vás na tvořivé kurzy, které pořádáme pravidelně na známých a dobře dostupných místech

 • obsah kuzru, termín a místo konání je vždy s dostatečným předstihem uvedeno  na našich stránkách v rubrice KURZY…

 • kuzry jsou pro každého bez rozdílu věku, děti do 10. let v doprovodu dospělé osoby

    Cena jednotlivých kurzů je 200 Kč/1 osoba

 

nebo:

 

VYTVOŘÍME VÁM PROGRAM NA MÍRU A PŘIJEDEME ZA VÁMI

 • kreativní tvoření z různých materiálů pro různé cílové skupiny (školky, školní družiny, dětské akce, domovy seniorů, různá centra či skupiny, atd.)

 • výrobky z našich stránek si můžete vytvořit sami nebo s naší pomocí, případně Vám je zhotovíme na zakázku

 •  aktivizační programy nabízíme na dvě hodiny, půldenní nebo celodenní

  Cena se odvíjí od délky programu, nákladů za materiál a dopravu

 • hodinová sazba aktivizační pracovnice je 150 Kč

 • dopravné je 10 Kč za 1 km

 • cena za materiál je dle dohodnutého programu