O NÁS


Kdo jsme: 

Jsme dvě dlouholeté kolegyně se zkušenostmi a odborností z oboru aktivizační práce a pečovatelství. Pomáháme vyplnit volný čas různým cílovým skupinám.

Co nabízíme: 

Cílem naší práce je příjemné a smysluplné využití volného času. Zaměřujeme se na vzájemné sdílení a předávání zkušeností, zážitků a potřeby vyjádřit se prostřednictvím velké škály tvořivosti.

Metoda Validace podle Naomi Feil

Metoda validace®Naomi Feil není jen způsobem komunikace, ale také jedinečnou filozofií. A zároveň praktickou pomůckou jak porozumět stavům dezorientace u lidí s demencí. Tam, kde mnozí zavírají dveře a nehledají smysl v komunikaci, my se snažíme dveře otevírat a hledat.

Montessori: koncept péče  

Výraz Montessori si většina lidí spojuje s alternativní školní výchovou dětí. Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Má své principy a její autorka, podle které se škola jmenuje, se řídila mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Tento typ školy je zaměřen na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Své aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, nikoliv vyučujícího. A právě tyto principy, techniky i pomůcky, lze praktikovat i v práci s aktivizací seniorů.